Aktuellt

Buckards Båtar utökar!
Vi erbjuder nu följande nya tjänster:
Båtförmedling - Läs mer här
Rekonditionering/Polering – Läs mer här
Omklädnad av dynor – Läs mer här
Montering/Service – Läs mer här
Finansiering och försäkring –Läs mer här
Inplastning och konservering – Läs mer här
Importhjälp – Läs mer här

Nytt om skeppsregistrering

Tusentals skepp blir båtar. Riksdagen röstade i oktober ja till nya regler för vad som klassas som ett skepp med krav på skeppsmätning och registreringskostnad. Fartyg kortare än 24 meter  klassas som båtar från och med 1 februari 2018. Det finns enligt Transportstyrelsen cirka 3300 skepp som är 12 – 24 meter och som i februari kan klassas som båtar.

Läs mer här

Finansiering och försäkring

Båtpolering

Senast uppdaterad 2018-01-22  Chris-Craft reserverad.